Młodzi okuliści Młodzi okuliści
Konferencja
konferencja
EMYO 2018
ophthonews
edukacja
edukacja
e-akademia
linki

Fundacja Thea

Od ponad 100 lat rodzina Chibret organizuje i finansuje badania służące walce ze ślepotą na świecie, szczególnie w Afryce.

Thea wspiera rozmaite misje i projekty humanitarne, m.in dostarczając swoje leki organizatorom projektów Trzecie Oko (Eye Camp Sahara) oraz Okuliści dla Afryki. Aby jeszcze skuteczniej wspierać działalność charytatywną w tym zakresie, w 2012 roku powstała Fundacja Thea.

Poza pomocą finansową, celem fundacji jest wymiana wiedzy pomiędzy lekarzami, pracownikami służby zdrowia i osobami narażonymi na pandemie